Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seřízení bohatosti palivové směsi

 

SEŘIZOVÁNÍ BĚHU MOTORU-VOLNOBĚH
Správné seřízení bohatosti směsi pro běh naprázdno je důležité nejen pro vlastní běh motoru naprázdno, ale velmi výrazně spolupůsobí v ostatních režimech práce motoru, zejména při přechodu do vyšších otáček. Proto je nutné považovat správné seřízení za jednu z nejdůležitějších seřizovacích prací na karburátoru a věnovat mu potřebnou pozornost. Seřízení běhu motoru naprázdno se provádí šroubem bohatosti směsi pro běh naprázdno a korekčním šroubem otáček. Před seřizováním musí mít motor provozní teplotu. Vlastní seřízení provádíme tak, že pootáčíme šroubem bohatosti směsi běhu naprázdno. Jestliže při velmi pomalém utahování šroubu z původní polohy, kterou si podle zářezu pro šroub zapamatujeme, dochází k poklesu otáček motoru, bylo nastavení bohatosti směsi správné. Jestliže se při utahování šroubu bohatosti směsi se otáčky zvyšují, pak byla původní směs příliš bohatá. Šroub bohatosti směsi dotáhneme až do polohy, kdy otáčky motoru jsou nejvyšší a jeho běh nejklidnější. Při překročení této polohy budou s dalším utahováním šroubu bohatosti směsi otáčky motoru klesat a běh motoru bude nevyrovnaný. Jestliže k tomu došlo, pak opět pomalým povolováním vrátíme šroub bohatosti směsi do polohy, kdy jsou otáčky motoru nejvyšší a jeho běh nejvyrovnanější. Potom  korekčním šroubem otáček a snižujeme otáčky motoru, až dosáhneme jejich předepsaného počtu. Pak znovu upravujeme bohatost směsi šroubem bohatosti směsi, který opět nastavíme do polohy, kdy otáčky motoru jsou nejvyšší a běh motoru nejvyrovnanější. Potom opět seřídíme počet otáček korekčním šroubem otáček na předepsaný počet. Tento postup opakujeme tak dlouho, až má motor potřebný počet otáček, a přitom když šroub bohatosti směsi pootočíme vlevo nebo vpravo z nastavené polohy, dojde k poklesu otáček motoru. Jestliže se při začátku kontroly seřízení běhu naprázdno při povolování šroubu bohatosti směsi otáčky zvyšovaly, byla původní směs příliš chudá. Další postup seřizování se pak provádí shodně s výše uvedeným postupem. Šroub bohatosti směsi je nutné dotahovat opatrně a se značným citem. Necitlivým utažením šroubu se zdeformuje jeho kuželová špička a tím se znemožní přesné nastavení běhu naprázdno. Pohyby při dotahování a povolování šroubů musí být pomalé a vždy je nutné po pootočení šroubu vyčkat, aby se běh motoru po změně nastavení ustálil a potom teprve nastavení znovu korigovat. Šroub bohatosti směsi nesmí být při seřizování ani při běhu naprázdno zcela zašroubován, neboť by uzavřel přívod směsi pro běh naprázdno. Za takového stavu by motor pracoval pouze ve vyšších otáčkách, a ne tedy v otáčkách běhu naprázdno. U starších motorů je nastavení běhu naprázdno provázeno obtížemi vzniklými mechanickým opotřebením hřídelky škrticí klapky v karburátoru. Vlivem vzniklých vůlí mění škrticí klapka svou polohu a tím vznikají i rozdíly v množství přisávaného vzduchu kolem škrticí klapky. U takového motoru nastavené otáčky značně kolísají, motor zhasíná a projevují se i nekvalitní přechody motoru do vyšších otáček.

U EN 500 je to 2 otáčky od dorazu šroubu bohatosti směsi.

 

 

02112011314.jpg

 

Při ostatních režimech chodu motoru reguluje bohatost směsi plováková komora.
Vysoká hladina způsobí nasátí velkého množství paliva (bohatá směs)
Nízká hladina způsobí nasátí malého množství paliva (chudá směs)